پایه چهارم

جزوه ای کامل از دروس پایه چهارم

هزینه 80000 تومان

این جزوه شامل 60 صفحه نمونه سوال ریاضی، 60 صفحه نمونه سوال فارسی، سوالات فصل به فصل دروس هدیه آسمانی و علوم و مطالعات با جواب می باشد

نمونه سوالات کامل فارسی یا ریاضی

30 هزار تومان

این جزوه شامل 60 صفحه نمونه سوالات ریاضی پایه چهارم می باشد. این جزوه شامل 60 صفحه نمونه سوالات فارسی پایه چهارم می باشد.

آزمون ورودی پایه چهارم

آزمون بنیه علمی پایه چهارم

آزمون شامل 50 سوال تستی از بانک سوال تستی سایت می باشد که در یک مرحله از تمامی دروس برگزار میشود و در پایان میتوانید نتیجه آن را ببینید و از آن عکس  بگیرید و برای دبیر مربوطه خود بفرستید

آزمون ریاضی پایه چهارم

آزمون تک مرحله ای

آزمون شامل 20 سوالات تستی از بانک سوال تستی سایت می باشد که در مرحله اول برگزار میشود و در پایان میتوانید نتیجه آن را ببینید و از آن عکس  بگیرید و برای دبیر مربوطه خود بفرستید

پرداخت شهریه