برگزاری امتحانات میانترم در حیاط مدرسه

از شنبه 1399/08/10 امتحانات میان ترم دانش آموزان در حیاط مدرسه با رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری و اختیاری برگزار گردید

پاسخی بگذارید

پرداخت شهریه